Video

Tee & Carlos Duo Band Playing a few songs:-
http://youtu.be/Dq3QkMKb95A
http://youtu.be/MWuKaCIqc-g
http://youtu.be/wZEzQjH1Pz4
http://youtu.be/wdRv6crf6tI
http://youtu.be/__-4JTuh2l8
http://youtu.be/fMYr-t9w5OQ
http://youtu.be/gTMBabAiqFM